Malá vodná elektráreň HALUŠKA

Od roku 1993 prevádzkujeme aj malú vodnú elektráreň s názvom Haluška, ktorá sa nachádza na rieke Revúca. Rieka má dĺžku 33km a je hranicou Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Rozloha rieky je 266km2, a pramení v nadmorskej výške okolo 1250n.m. a ústí do Váhu v 475n.m ako jeho ľavostranná zdrojnica. Malá vodná elektráreň Haluška vyrába elektrickú energiu pre Stredoslovenskú energetiku. Objekt elektrárne je umiestnený v malebnom prírodnom prostredí, kde si možno vychutnávať atmosféru prírody. Vodná elektráreň sa nachádza iba 100metrov od penziónu, preto sem s obľubou chodievajú relaxovať aj hostia z penziónu a naopak návštevníci elektrárne využívajú parkovisko i služby penziónu. Prostredie pri malej vodnej elektrárni je ideálne pre posedenie v kruhu priateľov, na gulášové partie ale i opekačky. Všetky informácie ohľadne možnosti exkurzie prípadne prenajatia vám budú poskytnuté osobne.(viď kontakty)